Tôi tìm kiếm sản phẩm ở Greenbox bằng cách nào?

 

Công cụ tìm kiếm

Trang Greenbox Online có 02 thanh công cụ tìm kiếm như sau: 

1. Thanh trên cùng : tìm sản phẩm , bài viết... 

2. Thanh trong Danh mục sản phẩm: giúp tìm kiếm các nhóm hàng

 

Tôi tìm kiếm sản phẩm ở siêu thị Greenbox Online bằng cách nào?

Bạn có thể xem thêm những câu hỏi thường gặp tại đây!