Tôi kiểm tra lại đơn hàng bằng cách nào?

 

Kiểm tra lại đơn hàng

Để Kiểm tra lại đơn hàng bạn vào biểu tượng giỏ hàng của GreenBox Online. Nếu bạn chưa có mã đơn hàng thì đơn hàng chưa đặt thành công, bạn hãy kiểm tra xem mình còn điền thiếu thông tin gì không nhé. 

1. Đơn hàng đặt thành công sẽ xuất hiện mã đơn hàng 

2. Kiểm tra lại thông tin đơn hàng 

3. Nhấn Tiếp tục mua hàng hoặc Xem thêm các chương trình khuyến mãi khác

Tôi kiểm tra lại đơn hàng bằng cách nào?

Bạn có thể xem thêm những câu hỏi thường gặp tại đây!