Tôi có thể thanh toán bằng hình thức nào?

 

Mua hàng tại GreenBox Online 

Bạn có thể chọn 04 hình thức sau để thanh toán:

1. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng ( Ship Cod ) 

2. Thanh toán bằng Thẻ tín dụng ( Credit Card ) 

3. Thanh toán bằng Thẻ ghi nợ (Debit Card) 

4. Thanh toán bằng ví điện tử MoMo

 

Tôi có thể thanh toán bằng hình thức nào?

 

Bạn có thể xem thêm những câu hỏi thường gặp tại đây!