Greenbox có ship COD không?

 

Thanh toán tiền mặt

Mua hàng tại GreenBox Online bạn có thể chọn hình thức giao hàng tới mới thanh toán.

Greenbox có ship COD không?

Bạn có thể xem thêm những câu hỏi thường gặp tại đây!