Tôi muốn đổi lại thông tin cá nhân, số điện thoại và địa chỉ giao hàng ?

 

Cập nhật lại thông tin cá nhân

 

A. Nếu Bạn muốn đổi lại thông tin cá nhân trên GreenBox Online 

Vui lòng làm theo hướng dẫn sau: 

Bạn muốn đổi lại thông tin cá nhân trên GreenBox Online

1. Nhấn vào biểu tượng gương mặt góc phải trên đầu trang cạnh giỏ hàng 

2. Nhấn vào sổ địa chỉ: chỉnh sửa tên, số điện thoại, địa chỉ, sau khi điền xong nhấn vào nút : Cập nhật địa chỉ 

 

 

B. Nếu Bạn muốn cập nhật thêm địa chỉ giao hàng trên GreenBox Online 

Vui lòng làm theo hướng dẫn sau: 

1. Nhấn vào biểu tượng gương mặt góc phải trên đầu trang cạnh giỏ hàng 

2. Nhấn vào sổ địa chỉ 

3. Nhấn vào: +Thêm địa chỉ 

4. Điền thông tin đầy đủ và ấn vào nút ô vuông: Đặt là địa chỉ mặc định? 

5. Nhấn vào: Thêm địa chỉ để cài đặt địa chỉ nhận hàng

 

Bạn muốn cập nhật thêm địa chỉ giao hàng trên GreenBox Online

 

Bạn có thể xem thêm những câu hỏi thường gặp tại đây!